News PariOpportunità.

Misura attiva di sostegno al reddito
Sreda, 30 December 2015
Integrazione al reddito per superare condizioni di difficoltà economiche del nucleo familiare. La Misura consiste in un intervento monetario di... Read More...
Il Piano Locale della Domiciliarità
Sreda, 08 April 2015
Il Piano Locale della Domiciliarità si colloca in un sistema di welfare improntato a modelli flessibili di cure domiciliari e residenzialità a... Read More...
Teleassistenza domiciliare
Sreda, 01 April 2015
Servizio rivolto alle persone anziane che desiderano essere seguite e protette restando a casa propria. Per ogni informazione sulla teleassistenza e... Read More...
Congedo parentale fino a 12 anni nel Jobs Act
Ponedeljek, 30 Marec 2015
I genitori possono chiedere il congedo parentale nei primi 12 anni di vita del figlio, non più solo nei primi otto, e il congedo a ore può essere... Read More...
Bonus di Assunzione per le Donne Disoccupate INPS 2014
Ponedeljek, 01 September 2014
Il 23 Luglio del 2014 l’INPS attraverso una comunicazione aveva fatto sapere di aver sospeso il Bonus di Assunzione per le Donne Disoccupate,... Read More...
Nuovi servizi della Carta Regionale dei Servizi (CRS - tessera sanitaria)
Ponedeljek, 01 September 2014
Gentile Cittadino del Friuli Venezia Giulia, la tua Regione desidera informarti che è disponibile il nuovo portale dei servizi on line ai cittadini... Read More...
Sportello CARTA FAMIGLIA – BONUS EN.EL.
Ponedeljek, 07 April 2014
GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO “ CARTA FAM. – BONUS EN.EL. “ SARANNO PRESENTI PER IL PUBBLICO NELLA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE B.GO SAN MAURO... Read More...
Trasporto Facile
Sreda, 26 Februar 2014
Trasporto Facile è un sistema di raccordo dei trasporti per persone con disabilità del nostro territorio. Lo scopo principale di questa iniziativa... Read More...
Progetto nido diffuso
Sreda, 13 November 2013
Il Nido Diffuso è un tassello fondamentale del Sistema Integrato Prima Infanzia del Friuli Venezia Giulia. Il Nido Diffuso è un modello di gestione... Read More...
Incentivi assunzioni art. 13 L. 68/1999
Ponedeljek, 09 September 2013
Informazioni generali I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato lavoratori disabili, attraverso lo... Read More...

V tem poglavju so zbrani vsi podatki o:

  • izvajanju ukrepov za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroki
  • specialističnih storitvah, ki se izvajajo na območju pokrajine
  • valorizaciji kriznega centra za žrtve nasilja, ki deluje na območju te pokrajine.

Socialna služba občin nudi koristne informacije ter napoti stranke do najbližjih izvajalcev socialnih storitev. Tajniška služba socialne službe občin je brezplačna, uradne ure za srečanje s strankami pa so:

  • na sedežu v Občini Devin Nabrežina, Naselje Sv. Mavra, 124 – Sesljan: pet. 8.30 - 10.30 tel.0402017387,

Po dogovoru se lahko stranke sestanejo z osebjem Socialne službe tudi izven uradnih ur.

 

Socialna služba občin

Socialna služba občin v sodelovanju s Podjetjem za zdravstvene storitve vodi in izvaja dejavnosti Medinstitucionalne skupine zoper spolno nasilje nad mladoletniki (Mal.Ab.), predvsem pa svetovanje socialnim in zdravstvenim delavcem ter vzgojiteljem v zvezi s problematičnimi primeri, na prošnjo interesentov; usposabljanje socialni in zdravstvenih delavcev, šolnikov in vzgojiteljev na prošnjo interesentov; sprejem in oskrbo mladoletnikov, ki so žrtve nasilja in/ali spolne zlorabe, na opozorilo območne socialno zdravstvene službe; pomoč mladoletniku, ki je žrtev nasilja, kot to določa zakon št.66/96 (ki je uvedel 609.decies čl. kazenskega zakonika), na zahtevo sodnega organa, oziroma izvajalca starševske skrbi oz. ustanove, kateri je bil mladoletnik zaupan v varstvo.

Občine Okraja 1.1 v dogovoru z Medinstitucionalno skupino Ma.Ab. spodbujajo izobraževanje in izpopolnjevanje lastnega osebja in tistih delavcev, ki delujejo znotraj območnega socialnega omrežja.

Če mladoletnik, ki je žrtev nasilja, je zaupan v varstvo lokalni ustanovi, mora ta preveriti preko lastne socialne službe to, ali se izvajajo vsi obvezni ukrepi za zaščito mladoletnika in ali je bila na državno tožilstvo vložena prošnja za imenovanje posebnega skrbnika v primeru konflikta interesov med mladoletnikom in enim oziroma obema izvajalcema starševske skrbi.

http://www.giustiziaminorile.it/public/gestreg/2008/PROTOCOLLOD%E2%80%99INTESA.pdf

Občine Okraja 1.1, Občina Trst, Občine Okraja 1.3. in Podjetje za zdravstvene storitve št.1 “Triestina” so leta 1999 sklenili konvencijo z društvom Goap, katerega članice nudijo koristno pomoč ostalim ženskam na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju boja proti nasilju nad ženskami.

Ženske, ki so žrtve nasilja (tako v družini kot izven nje) in prebivajo v treh občinah Okraja 1.1 (Devin Nabrežina, Zgonik in Repentabor) so lahko na podlagi te konvencije deležne konkretne pomoči (služba posvetovalnice, podpora v spoštovanju pravice do zaupnosti in anonimnosti, informativni pogovori o pravnih vprašanjih in sredstvih, s pomočjo katerih lahko ženska brani svoje pravice); ženske z oz. brez mladoletnih otrok, ki se želijo oddaljiti od okolja, v katerem so žrtve nasilja oz. v katerem je ogroženo njihovo fizično in duševno zdravje, in ki zato iščejo začasno zatočišče.

www.goap.it

http://tcd.retecivica.trieste.it/new/admin/allegati_up/allegati//retenazionaleantiviolenza.pdf

Naslov
Preprečevanje nasilja - Storitve

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.