News PariOpportunità.

Misura attiva di sostegno al reddito
Sreda, 30 December 2015
Integrazione al reddito per superare condizioni di difficoltà economiche del nucleo familiare. La Misura consiste in un intervento monetario di... Read More...
Il Piano Locale della Domiciliarità
Sreda, 08 April 2015
Il Piano Locale della Domiciliarità si colloca in un sistema di welfare improntato a modelli flessibili di cure domiciliari e residenzialità a... Read More...
Teleassistenza domiciliare
Sreda, 01 April 2015
Servizio rivolto alle persone anziane che desiderano essere seguite e protette restando a casa propria. Per ogni informazione sulla teleassistenza e... Read More...
Congedo parentale fino a 12 anni nel Jobs Act
Ponedeljek, 30 Marec 2015
I genitori possono chiedere il congedo parentale nei primi 12 anni di vita del figlio, non più solo nei primi otto, e il congedo a ore può essere... Read More...
Bonus di Assunzione per le Donne Disoccupate INPS 2014
Ponedeljek, 01 September 2014
Il 23 Luglio del 2014 l’INPS attraverso una comunicazione aveva fatto sapere di aver sospeso il Bonus di Assunzione per le Donne Disoccupate,... Read More...
Nuovi servizi della Carta Regionale dei Servizi (CRS - tessera sanitaria)
Ponedeljek, 01 September 2014
Gentile Cittadino del Friuli Venezia Giulia, la tua Regione desidera informarti che è disponibile il nuovo portale dei servizi on line ai cittadini... Read More...
Sportello CARTA FAMIGLIA – BONUS EN.EL.
Ponedeljek, 07 April 2014
GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO “ CARTA FAM. – BONUS EN.EL. “ SARANNO PRESENTI PER IL PUBBLICO NELLA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE B.GO SAN MAURO... Read More...
Trasporto Facile
Sreda, 26 Februar 2014
Trasporto Facile è un sistema di raccordo dei trasporti per persone con disabilità del nostro territorio. Lo scopo principale di questa iniziativa... Read More...
Progetto nido diffuso
Sreda, 13 November 2013
Il Nido Diffuso è un tassello fondamentale del Sistema Integrato Prima Infanzia del Friuli Venezia Giulia. Il Nido Diffuso è un modello di gestione... Read More...
Incentivi assunzioni art. 13 L. 68/1999
Ponedeljek, 09 September 2013
Informazioni generali I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato lavoratori disabili, attraverso lo... Read More...

V zadnjih desetletjih so se pojem posebnih potreb in dejansko tudi osebe s posebnimi potrebami korenito spremenili. Pojem normalnosti je bil deležen globoke kritične presoje na podlagi Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF), s katero se je s klasifikacije posledic bolezni prešlo na klasifikacijo prvin zdravja, ki boljše opredeljujejo sestavne elemente zdravja, posledice pa so obravnavane glede na to, kako bolezen vpliva na človeka in na druge življenjske okoliščine.  

Posebne potrebe so torej zelo širok pojem, ki zadeva vse nas, saj se v različnih življenjskih obdobjih slej ko prej čisto vsi znajdemo v položaju osebe s posebnimi potrebami.

Občinske uprave si prizadevajo, da bi s svojo socialno službo omogočile boljšo kvaliteto življenja vsem osebam z različnimi oblikami posebnih potreb. Eden izmed ciljev, ki so si jih zastavile, je tudi izboljšava pretoka informacij za doseganje večje dostopnosti storitev, ki jih nudijo javne službe in zasebne organizacije.

Poglavitna cilja občinskih uprav sta: nuditi koristne informacije vsem občanom s posebnimi potrebami in njihovim družinskim članom ter vzpostaviti povezovalni sistem za pretok informacij med osebami s posebnimi potrebami in upravo.

 

Občinska socialna služba     

Občinska socialna služba je socialno tajništvo, ki zagotavlja možnost dostopa do socialnovarstvenih storitev. Med uradnimi urami je zagotovljena prisotnost socialne delavke, ki obravnava potrebe strank in v čim krajšem času nudi točne, jasne in izčrpne informacije o socialnovarstvenih in zdravstvenih storitvah ter pravicah in možnostih, ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami; poskrbi za temeljito strokovno obravnavo potreb in zahtev strank; strankam in njihovim družinskim članom nudi napotke za dostop do storitev, ki so na voljo na območju, kjer živijo.

Za osnovne informacije v zvezi z dostopom do storitev, pridobivanjem prispevkov in podpornimi storitvami, ki so na razpolago v vašem kraju bivanja, obiščite socialno tajništvo v prostorih socialne službe občin Okraja.

Storitve socialnega tajništva so brezplačne. Uradne ure:

  • Devin-Nabrežina: Naselje sv. Maura 124, ob petkih od 8.30 do 10.30, tel. 040 0402017387;

Dogovorite se lahko za sestanek tudi izven uradnih ur.

 

Glavna kontaktna centra za osebe s posebnimi potrebami sta:

  • www.triesteabile.it: deluje na področju varovanja pravic, svetovanja, spodbujanja samostojnosti in popolne integracije oseb s posebnimi potrebami. Svoje dejavnosti opravlja po nalogu socialnovarstvenih in zdravstvenih ustanov tržaške pokrajine, ki so želele nuditi referenčno točko za osebe s posebnimi potrebami in izboljšati njihovo kvaliteto življenja.
  • http://www.ass1.sanita.fvg.it: prizadeti

 

Naslov
Osebe s posebnimi potrebami – Socialna služba – Storitve in prispevki
Osebe s posebnimi potrebami – Druge občinske storitve
Druge storitve za osebe s posebnimi potrebami

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.