News PariOpportunità.

Misura attiva di sostegno al reddito
Sreda, 30 December 2015
Integrazione al reddito per superare condizioni di difficoltà economiche del nucleo familiare. La Misura consiste in un intervento monetario di... Read More...
Il Piano Locale della Domiciliarità
Sreda, 08 April 2015
Il Piano Locale della Domiciliarità si colloca in un sistema di welfare improntato a modelli flessibili di cure domiciliari e residenzialità a... Read More...
Teleassistenza domiciliare
Sreda, 01 April 2015
Servizio rivolto alle persone anziane che desiderano essere seguite e protette restando a casa propria. Per ogni informazione sulla teleassistenza e... Read More...
Congedo parentale fino a 12 anni nel Jobs Act
Ponedeljek, 30 Marec 2015
I genitori possono chiedere il congedo parentale nei primi 12 anni di vita del figlio, non più solo nei primi otto, e il congedo a ore può essere... Read More...
Bonus di Assunzione per le Donne Disoccupate INPS 2014
Ponedeljek, 01 September 2014
Il 23 Luglio del 2014 l’INPS attraverso una comunicazione aveva fatto sapere di aver sospeso il Bonus di Assunzione per le Donne Disoccupate,... Read More...
Nuovi servizi della Carta Regionale dei Servizi (CRS - tessera sanitaria)
Ponedeljek, 01 September 2014
Gentile Cittadino del Friuli Venezia Giulia, la tua Regione desidera informarti che è disponibile il nuovo portale dei servizi on line ai cittadini... Read More...
Sportello CARTA FAMIGLIA – BONUS EN.EL.
Ponedeljek, 07 April 2014
GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO “ CARTA FAM. – BONUS EN.EL. “ SARANNO PRESENTI PER IL PUBBLICO NELLA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE B.GO SAN MAURO... Read More...
Trasporto Facile
Sreda, 26 Februar 2014
Trasporto Facile è un sistema di raccordo dei trasporti per persone con disabilità del nostro territorio. Lo scopo principale di questa iniziativa... Read More...
Progetto nido diffuso
Sreda, 13 November 2013
Il Nido Diffuso è un tassello fondamentale del Sistema Integrato Prima Infanzia del Friuli Venezia Giulia. Il Nido Diffuso è un modello di gestione... Read More...
Incentivi assunzioni art. 13 L. 68/1999
Ponedeljek, 09 September 2013
Informazioni generali I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato lavoratori disabili, attraverso lo... Read More...

Sodobne družine sestavljajo starši in eden ali več otrok. Oba starša navadno delata zdoma. Med novimi tipologijami družin pa so tudi en sam starš z otrokom in družine, ki so se ponovno oblikovale, potem ko se je zaključila prejšnja zakonska zveza enega od partnerjev, ki pogosto v novo zvezo prinese s seboj tudi otroke iz prejšnjega zakona. Tovrstne družine so vse bolj številne.

Uprave treh občin, ki sestavljajo Okraj 1.1, upoštevajo razne tipologije družin, ki živijo na tem območju in predlagajo raznovrstne storitve in dejavnosti, da bi pomagale staršem pri tako zahtevni nalogi kot je vzgoja otrok.

Občinske uprave Okraja 1.1 so pokazale še posebno pozornost do vprašanja družine in otrok in so v letu 2011 poskrbele za tečaje, namenjene staršem. Tečajev naj bi nudili odgovore številnim vprašanjem, ki se vsakodnevno pojavljajo staršem pri vzgoji otrok.

Cilj občinskih uprav je nuditi staršem potrebne informacije za preprečevanje težav, ki se pojavljajo v raznih razvojnih fazah otrok oz. v disfunkcionalnih družinah, obenem pa nuditi otrokom v različnih razvojnih stopnjah razne storitve, od igralnega kotička do vzgojnih pobud in možnosti za socializacijo.

Stari starši imajo s tega zornega kota pomembno vlogo, saj skrbijo za vnuke in podpirajo družino pri vzgajanju otrok.

Pomembne povezave: Regione FVG, INPS

 

Občinska socialna služba

Za storitve in izdajanje morebitnih deželnih prispevkov so večinoma zadolžene Občine. Socialne službe posameznih občin nudijo informacije o postopkih za dostop do raznih storitev na občinskem območju.

Storitve socialnega tajništva so brezplačne. Urnik za stranke je naslednji:

  • Devin Nabrežina, Naselje Sv.Mavra, 124 – Sesljan: pet. 8.30 - 10.30 tel. 0402017387,

Poleg tega lahko interesenti prosijo za zmenek tudi ob drugačnem urniku.

Informacije o storitvah, ki jih nudijo Občine Območja 1.1 (Devin Nabrežina, Zgonik in Repentabor), so na voljo na sedežih socialne službe navedenih Občin.

 

 

Naslov
Otroci in starši – Socialna služba - Prispevki
Športna dejavnost, namenjena mladim in najmlajšim
Otroci in starši – Socialna služba - Storitve
Otroci in starši – ISEE
Druge storitve
Drugi prispevki

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.