Natisni

Zakonska podlaga o enakih možnostih

Ocena uporabnikov
SlaboNajboljše 

Zakoni o enakih možnostih v Furlaniji Julijski krajini:

Delo

 • Deželni zakon št. 8 z dne 20. marca 1987 - Posegi Dežele za zaščito materinskega dopusta za samozaposlene delavke: neposredne pridelovalke, obrtnice, zaposlene v gospodarskih dejavnostih. [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 18 z dne 9. avgusta 2005, Deželna določila za zaposlovanje, zaščito in kakovost dela. [PDF] [DOC]

Preprečevanje nasilja

 • Deželni zakon št. 17 z dne 16. avgusta 2000 - Izvedba projektov proti nasilju in ustanovitev centrov za ženske v stiski. [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 007 z dne 8. aprila 2005 - Deželni posegi za informiranje, preprečevanje in zaščito delavk in delavcev pred moralnim, psihološkim in fizičnim nasiljem v delovnem okolju. [PDF] [DOC]

Družina - materinski dopust

 • Deželni zakon št. 81 z dne 22. julija 1978, Ustanovitev družinskih posvetovalnic. [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 49 z dne 24. junija 1993 - Zakoni v podporo družinam za varstvo mladostnikov. [PDF] [DOC]
 • Odlok predsednika dežele št. 0263/Pres. z dne 12. avgusta 2004 - »Ureditev za priznanje, dodelitev in izdajo prispevkov v podporo krepitve mreže obstoječih otroških jasli preko ustanovitve otroških jasli v okviru podjetja« (odst. 2 bis, 12. čl. deželnega zakona št. 49 z dne 24. junija 1993) [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 24 z dne 25. oktobra 2004, Posegi za kvalifikacijo in podporo dejavnosti za družinsko pomoč. [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 20 z dne 18. avgusta 2005, Vzgojni enotni sistem storitev za zgodnje otroštvo. [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 6 z dne 31. marca 2006 - Enotni sistem posegov in storitev za spodbujanje in zaščito pravic socialnega državljanstva. [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 11 z dne 7. julija 2006 Deželni posegi za podporo družin in starševstva. [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 028 z dne  15. decembra 2006 - Posegi za podporo mladoletnih oseb. Sprememba deželnega zakona št. 11 z dne 7. julija 2006 (Deželni posegi za podporo družin in starševstva). [PDF] [DOC]

Priseljevanje

 • Deželni zakon št. 5 z dne 4. marca 2005 (Določila za sprejem in socialno vključevanje preseljenih tujih državljank in državljanov). [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 6 z dne 31. marca 2006 - Enotni sistem posegov in storitev za spodbujanje in zaščito pravic socialnega državljanstva. [PDF] [DOC]

Politika

 • Deželni zakon št. 23 z dne 21. maja 1990 – Ustanovitev deželne komisije za enake možnosti med moškimi in ženskami. [PDF] [DOC]
 • Deželni zakon št. 1 z dne 9. januarja 2006 Temeljna načela in določila sistema Dežela - lokalne samouprave v Furlaniji Julijski krajini (čl. 4 in 12). [PDF] [DOC]

 

 


Druga določila

Italijanska zakonodaja

 • Ustava Republike Italije z dne 27. decembra 1947 (čl. 2 - 3- 37- 51 -117). [PDF] [DOC]
 • Zakonska uredba št. 198 z dne 11. aprila 2006 (redna priloga št. 133 U.L. št. 125, z dne 31. maja). – Zakon o enakih možnostih med moškimi in ženskami, na podlagi 6. čl. zakona št. 246 z dne 28. novembra 2005. [PDF] [DOC]

Evropska uredba

 • Rimska listina 18.5.96 - Ženske za obnovo politike in družbe. [PDF] [DOC]
 • Z Amsterdamske pogodbe, 1997  čl. 119 in 119A. [PDF] [DOC]
 • Evropski svet v Bruslju 23. in 24. marca 2006 - Povzetek sklepov predsedstva. [PDF] [DOC]

 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.