News PariOpportunità.

Misura attiva di sostegno al reddito
Sreda, 30 December 2015
Integrazione al reddito per superare condizioni di difficoltà economiche del nucleo familiare. La Misura consiste in un intervento monetario di... Read More...
Il Piano Locale della Domiciliarità
Sreda, 08 April 2015
Il Piano Locale della Domiciliarità si colloca in un sistema di welfare improntato a modelli flessibili di cure domiciliari e residenzialità a... Read More...
Teleassistenza domiciliare
Sreda, 01 April 2015
Servizio rivolto alle persone anziane che desiderano essere seguite e protette restando a casa propria. Per ogni informazione sulla teleassistenza e... Read More...
Congedo parentale fino a 12 anni nel Jobs Act
Ponedeljek, 30 Marec 2015
I genitori possono chiedere il congedo parentale nei primi 12 anni di vita del figlio, non più solo nei primi otto, e il congedo a ore può essere... Read More...
Bonus di Assunzione per le Donne Disoccupate INPS 2014
Ponedeljek, 01 September 2014
Il 23 Luglio del 2014 l’INPS attraverso una comunicazione aveva fatto sapere di aver sospeso il Bonus di Assunzione per le Donne Disoccupate,... Read More...
Nuovi servizi della Carta Regionale dei Servizi (CRS - tessera sanitaria)
Ponedeljek, 01 September 2014
Gentile Cittadino del Friuli Venezia Giulia, la tua Regione desidera informarti che è disponibile il nuovo portale dei servizi on line ai cittadini... Read More...
Sportello CARTA FAMIGLIA – BONUS EN.EL.
Ponedeljek, 07 April 2014
GLI OPERATORI DELLO SPORTELLO “ CARTA FAM. – BONUS EN.EL. “ SARANNO PRESENTI PER IL PUBBLICO NELLA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE B.GO SAN MAURO... Read More...
Trasporto Facile
Sreda, 26 Februar 2014
Trasporto Facile è un sistema di raccordo dei trasporti per persone con disabilità del nostro territorio. Lo scopo principale di questa iniziativa... Read More...
Progetto nido diffuso
Sreda, 13 November 2013
Il Nido Diffuso è un tassello fondamentale del Sistema Integrato Prima Infanzia del Friuli Venezia Giulia. Il Nido Diffuso è un modello di gestione... Read More...
Incentivi assunzioni art. 13 L. 68/1999
Ponedeljek, 09 September 2013
Informazioni generali I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato lavoratori disabili, attraverso lo... Read More...

V tem poglavju so navedene vse informacije o službah in storitvah, ki se izvajajo na področju reševanja težav, vezanih na problematiko zasvojenosti tako z dovoljenimi (alkohol, nikotin in igre na srečo) kot z nedovoljenimi snovmi, in za katere je institucionalni referent Oddelek za zasvojenost pri PZS št.1.

Podjetje za zdravstvene storitve št.1 “Triestina” – Oddelek za zasvojenost je javna ustanova, ki obravnava socialno zdravstveno problematiko, vezano na zasvojenost z dovoljenimi snovmi (alkohol in nikotin) in na vedenjsko zasvojenost z igrami na srečo.

Zdravstveno podjetje opravlja različne storitve in usluge, od farmakološkega zdravljenja zasvojenosti do psihološke podpore, možnosti za družbeno reintegracijo, vse do specifičnih ukrepov, namenjenih tako družinam kot posameznikom. Ekipa strokovnjakov različnih področij zagotavlja globalno ter integrirano obravnavanje primerov. Oddelek nudi individualne odgovore na potrebe posameznikov in pri tem sodeluje z javnimi in zasebnimi subjekti, ki delujejo na tem območju.

 

Na tem področju je zelo pomembno sodelovanje zdravstvenih okrajev, Oddelka za duševno zdravje, Oddelka za preventivo, splošnih zdravnikov, Enote tržaške bolnišnice “Ospedale Maggiore” za nalezljive bolezni in Ginekološko-porodniškega oddelka otroške bolnišnice Burlo Garofolo.

 

Socialna služba občin

Socialna služba občin sodeluje pri dejavnostih Oddelka za zasvojenost na področju izdelave integriranih individualnih načrtov, ki se izvajajo v sodelovanju z uporabniki, njihovimi družinami, krajevnimi združenji in socialnimi podjetji za dokončno rehabilitacijo zasvojenca ter za njegovo ponovno vključitev v socialno okolje.

v času uradnih ur za poslovanje s strankami:

  • na sedežu v Občini Devin Nabrežina, Naselje Sv. Mavra, 124 – Sesljan: pet. 8.30 - 10.30 tel.0402017387,

Po dogovoru se stranke lahko sestanejo z osebjem Socialne službe tudi izven uradnih ur.

 

Združenje ACAT

Občina Devin Nabrežina je sklenila konvencijo z združenjem ACAT (Združenje klubov zdravljenih alkoholikov), ki vključuje sodelovanje pri izvajanju dejavnosti za promocijo zdravstva, za preventivo ter ukrepov za zmanjšane škode: te dejavnosti so namenjene tako odraslim kot mladim.

Združenje klubov zdravljenih alkoholikov ACAT

Tedenska srečanja so na sedežu Socialne službe v Naselju Sv. Mavra 124 v ponedeljkih od 19. do 20. ure.

Glavni sedež: Ulica G. Foschiatti 1, tel. 040 37069, post.št.: 34129 – Trst

 

Naslov
Zasvojenost - Storitve

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.